Kultivačné kolesá - Sejba kukurice a slnečnice


Vyrábame a dodávame kultivačné kolesá presne na mieru traktora a sejačky.Zdvojenie kultivačných kolies pre sejbu cukrovej repy.

Jednoduché kolesá - Pevný rozchod 150cm resp. 160cm

Zdvojenie kolies pre sejbu i plečkovanie - Rozchod 150cm + 2x75cm

Sejba cukrovej repy

Zdvojenie kolies pre sejbu kukurice a slnečnice výkonnými traktormi.
Riadok sa vysieva do medzery medzi pneumatikami (20cm až 30cm)
Späť na stránku "Poľnohospodárstvo"