Cenníky

Výroba diskov, špeciálnych kolies a dvojmontáží.
Dodávky pneumatík a duší pre:
Predmet činnosti

  • Dodávky špeciálnych pneumatík, duší a diskov pre poľnohospodárstvo, stavebnú, lesnú a komunálnu techniku.
  • Výroba diskových kolies na traktory a ostatnú poľnohospodársku techniku.
  • Výroba a dodávky kompletných kolies a dvojmontáži pre poľnohospodárstvo.
  • Úpravy kolies traktorov a ostatnej techniky podľa požiadaviek výrobcov trávnikových kobercov.
  • Dodávky  špeciálnych kolies pre potreby golfových ihrísk a pre údržbu parkovej zelene.
Aj takto sa to dá.